• Nasjonal prøve i 1MX våren 2005 : et lærerperspektiv 

      Falk, Eirik (Master thesis, 2006)
      Oppgaven dreier seg om den nasjonale prøven i matematikk 1MX som ble gjennomført den 15. april 2005. Fokus er rettet mot de oppgavene i prøvesettet som hadde til hensikt å måle elevens kompetanse innenfor representasjoner, ...